Markant
E-magazine

Hallo herfst

Wat ons zo Markant maakt

01Vooraankondiging

02Ondernemen

03Personeel

04Woning, werk & inkomen

05Overig nieuws

01Vooraankondiging

Via dit e-magazine brengen we je op de hoogte van markant intern nieuws. De naam Markant gaat veranderen. Hieronder lees je er meer over.

Markant wordt Confianza Accountants Lisse
Op 1 januari 2020 krijgt Markant de naam Confianza Accountants Lisse. De directies van Confianza en Markant zijn onlangs gezamenlijk tot dit besluit gekomen. 

Hoe het begon
Bijna een jaar geleden – op 1 januari 2019 – zijn Markant en Confianza een samenwerkingsverband gestart. Zo werd de continuïteit van het kantoor in Lisse gewaarborgd. De kennis bij Markant is hierdoor verbreed op het gebied van accountancy, fiscaliteit en salarisverwerking. Voor Confianza was de samenwerking een uitbreiding aan de noordkant van de Bollenstreek. 

Wij-gevoel
Door de naamswijziging wordt er een gevoel van verbondenheid gecreëerd. Hierdoor ontstaat een eenheid naar buiten toe voor de klanten, maar ook voor de medewerkers zorgen we zo voor gezamenlijkheid tussen de bedrijven. Dat is wat het zo Markant maakt.

Wat merkt de klant?
Als klant van Markant krijg je vanaf 1 januari te maken met de nieuwe naam: Confianza Accountants Lisse. Dat zal vast even wennen zijn. Het kantoorpand en de entree zullen worden voorzien van de nieuwe naam. Vanzelfsprekend zullen e-mailadressen wijzigen, net als de website. Deze wordt geïntegreerd in de website van Confianza. Uiteraard blijven de service en de kwaliteit onveranderd. Sterker nog: we gaan er voor je uit halen wat erin zit!

Op verschillende momenten informeren we je over de naamswijziging. Hou daarom je mail- en brievenbus de komende maanden goed in de gaten. 

Vragen?
Is iets niet duidelijk of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met Bert of Kees.

Eruit halen wat erin zit
Verder maken we van de gelegenheid gebruik om je – via dit e-magazine – van het meest actuele nieuws te voorzien. Dit lees je op de volgende pagina’s. Nieuws voor de ondernemer, personeel en woning, werk & inkomen die het delen meer dan waard zijn. Ook zo halen we er voor je uit wat erin zit.

02Ondernemen

Op deze pagina van het e-magazine lees je – als ondernemer – de laatste tips om het ondernemen zo gemakkelijk of efficiënt mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan SDE subsidie, het nieuwe btw-nummer voor zzp’ers en de laatste kans op afkoop pensioen met korting voor de dga. Lees snel verder.

Openstelling SDE subsidie vanaf 29 oktober 2019
De tweede ronde voor het aanvragen van de SDE+ subsidie start dit jaar op 29 oktober 2019. De SDE+ subsidie betreft projecten inzake hernieuwbare energie, bijvoorbeeld zakelijke zonnepanelen. Er zijn zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon. Voor de categorie windenergie geldt een aparte aanvraagprocedure. Lees meer


Wat is 'meer dan normaal vermogensbeheer'?
De successiewetgeving kent een interessante vrijstelling van erf- of schenkbelasting wanneer een onderneming wordt verkregen. Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een actieve onderneming en niet van een onderneming die zich voornamelijk met beleggen bezighoudt. Lees meer


Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting 2020
De regels inzake het vergoeden van rente aan de Belastingdienst voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb), gaan in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente dóór de Belastingdienst gaat voor wat betreft de Vpb veranderen. Lees meer


Geen overdrachtsbelasting bij zakelijke splitsing bv
Bij de verkrijging van onroerende zaken is door de verkrijger in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de verkrijging van onroerend goed vanwege een (af)splitsing geldt er echter een vrijstelling, op voorwaarde dat er voldoende zakelijke redenen voor de (af)splitsing zijn. De Hoge Raad heeft deze voorwaarde recent nader ingevuld. Lees meer


Nieuw btw-nummer voor zzp’er
Ondernemers met een eenmanszaak krijgen per 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer. Ben je zzp’er, dan heb je onlangs van de Belastingdienst een brief ontvangen met het nieuwe nummer. Lees meer.


Dga: laatste kans afkoop pensioen met korting!
Je kunt als dga geen pensioen meer opbouwen in de eigen bv. Wil je je opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen, doe dat dan dit jaar. 2019 is namelijk het laatste jaar dat je een belastingkorting krijgt. Houd je daarbij wel aan de voorwaarden. Lees meer. Ook voor het omzetten naar een oudedagsverplichting (ODV) geldt dat dit na 1 januari 2020 niet meer mogelijk is.

03Personeel

Er is altijd nieuws te delen voor jouw personeel. Hoe zit het ook alweer met de werkkostenregeling? Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag? Ook wordt het meest besproken onderwerp van de laatste tijd – de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans – besproken op deze pagina van het e-magazine. Heb je vragen? Laat het gerust weten.

Werkkostenregeling
Er staan een aantal veranderingen op stapel voor 2020 rondom de WKR. Wat zijn de regels als je je personeel voorziet van een maaltijd en mogen aandelen ook in de WKR? Dit, en meer, lees je hieronder: 

  • WKR: meer ruimte belastingvrij extraatje - Volgend jaar gaat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%. Lees meer
  • Maaltijd op het werk, wat zijn de regels? - Als een werkgever zijn personeel voorziet van een maaltijd, behoort dit tot het loon. Voor de fiscus is de standaardwaarde voor een maaltijd € 3,35. Dit bedrag mag naar beneden worden bijgesteld als de totale kosten van een maaltijd aantoonbaar minder zijn dan dit bedrag. Lees meer
  • Mogen aandelen ook in de werkkostenregeling? - Ondernemers mogen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel onderbrengen in de werkkostenregeling. Volgens de Hoge Raad kan dit in beginsel ook gelden voor aandelenpakketten. Lees meer
  • Belastingvrije bonus aan personeel? - Als werkgever kan je ook dit jaar de werkkostenregeling gebruiken om bijvoorbeeld een bonus aan je personeel uit te keren. Die is belastingvrij als je je aan de spelregels houdt. Lees meer

Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten
Vanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat? Lees meer


Even langer werken. Meteen recht op extra loon?
Hoe zit het als je werknemer het werk niet altijd afkrijgt binnen de werktijden? Er wordt dan soms even langer doorgewerkt. Moet je dat kwartiertje extra uitbetalen? Is dan ook de toeslag verplicht? Lees meer


Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?
Per 1 oktober 2019 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Lees meer


Vanaf 2020 meer WW-premie voor flexwerkers
De hoogte van de WW-premie voor werknemers wordt vanaf 2020 afhankelijk van de vraag of er sprake is van een vast of flexibel arbeidscontract. Nu is de premie nog afhankelijk van de sector waarin de werknemer werkzaam is. Lees meer

04Woning, werk & inkomen

Wat staat er te gebeuren in 2020 als het gaat om woning, werk of inkomen? Te melden valt onder andere dat de zelfstandigenaftrek fors omlaag gaat, de heffingskortingen gaan extra omhoog en de Nationale Hypotheek Garantie wordt goedkoper. Geïnteresseerd in deze onderwerpen? Lees dan snel verder!

Vanaf 2020 twee tarieven box 1
Vanaf volgend jaar kent box 1 nog maar twee tarieven. De hoogte ervan is 37,35% en 49,5%. Dit staat in het Belastingplan 2020. De twee tarieven vloeien voort uit het streven naar extra lastenverlichting. Lees meer


Zelfstandigenaftrek fors omlaag
De zelfstandigenaftrek gaat op termijn met € 2.280 omlaag van € 7.280 naar € 5.000 in 2028. Op deze manier wil het kabinet het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Lees meer


Heffingskortingen volgend jaar extra omhoog
Het maximum van de algemene heffingskorting en van de arbeidskorting gaan volgend jaar extra omhoog. Vorig jaar was al een verhoging van beide kortingen aangekondigd, maar de extra verhogingen komen hier bovenop. Dit staat in het Belastingplan 2020. Lees meer


Flinke beknotting aftrekposten in 2020
De Miljoenennota bevat volgend jaar voor de meeste burgers een forse lastenverlichting. Anderzijds leveren de meeste aftrekposten in 2020 nog maar een fiscaal voordeel op van maximaal 46%. Dit kan het koopkrachtplaatje flink verstoren. Lees meer


Nationale Hypotheek Garantie wordt goedkoper
Vanaf 1 januari 2020 stijgt de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie naar € 310.000. Momenteel ligt deze grens nog op € 290.000. De grens voor woningen waarbij wordt geïnvesteerd in energiebesparende voorzieningen is hoger: in 2020 is deze € 328.600. Lees meer

05Overig nieuws

Op deze laatste pagina lees je het overige nieuws uit de actualiteit die het delen meer dan waard zijn. Denk hierbij aan het nieuws over het definitieve verbod op roken in de horeca, de verdubbeling van de bijtelling van de elektrische auto in 2020 en de lagere premie Zorgverzekeringswet. Heb je vragen? Stel ze gerust!

Per 1 april verbod rookruimte horeca
Het verbod op de rookruimtes in de horeca wordt vanaf 1 april 2020 gehandhaafd. Door een uitspraak van de Hoge Raad van eind september zijn al deze rookruimtes per direct verboden. Een overtreding levert straks een boete op van € 600. Lees meer


Bijtelling elektrische auto volgend jaar verdubbeld
De bijtelling voor de berijder van een zakelijke elektrische auto wordt volgend jaar verdubbeld. De bijtelling gaat van 4% naar 8%. Bovendien geldt de 8% nog maar over de eerste € 45.000 van de catalogusprijs. Lees meer


Volgend jaar lagere premie Zorgverzekeringswet
De inkomensafhankelijk premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) daalt in 2020 met 0,25%-punt. Hierdoor dalen de werkgeverslasten en hoeven zelfstandigen en dga's minder premie te betalen. Lees meer

Markant Magazine

01 Vooraankondiging

02 Ondernemen

03 Personeel

04 Woning, werk & inkomen

05 Overig nieuws

Bel: (0252) 417 343 of info@markant-accountancy.nl
Dune Pebbler
|
Privacy verklaring